Aktuality

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů, Centrum sociální služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, Tišnov, zastoupené ředitelkou, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Pověřencem správce je Ing. Petr Šústal, MPA, tel.: 704 426 282, email: petr.sustal@seznam.cz

Akce CSS

Všechny pravidelné aktivity budou probíhat od září tak, jste byli zvyklí.
Cvičení: pondělí, středa, pátek 8 – 9 hodin.
Tvořivé dílny: od 7. září - každý pátek v době od 13 do 15 hodin
Procvičování paměti: od 11. září – každé úterý 8,30 – 9,30
Všechny činnosti jsou určeny pro seniory z Tišnova (nejen z DPS)

Hodová taneční zábava

Hodová taneční zábava

Srdečně Vás zveme na hodovou taneční zábavu, která se bude konat v úterý 25. září 2018 ve 14:00 hodin v jídelně DPS Králova. K poslechu i tanci zahrají manželé Maškovi.

Zahájení hodů na Centru sociálních služeb

Zveme Vás na zahájení hodů, které se bude konat v sobotu 29. září v 11.30 hodin v jídelně DPS Králova. Můžete se těšit na tanec a zpěv z moravské besedy, které Vám předvede Taneční soubor KVJ Tišnov pod vedením PhDr. Ireny Ochrymčukové za spolupráce MěKS Tišnov. Mezi účinkujícími nebudou chybět stárek se stárkovou, krojovaná chasa a mnoho dalších.
Svatováclavský průvod se potom vydá od „penzionu“ na cestu po Tišnově. Přijďte si zazpívat a pobavit se. Těšíme se na Vás.

Oslava Mezinárodního dne seniorů

Zveme Vás na oslavu Mezinárodního dne seniorů, která se uskuteční 4. října od 14:00 hod. v jídelně DPS Králova. Jako každým rokem se můžete těšit na odpoledne naplněné pestrou přehlídkou vystupujících, kteří zahrají na různé hudební nástroje, předvedou taneční a pěvecké umění, barmanskou show nebo módní přehlídku. K tanci a poslechu zahraje od 16 hodin Cimbálová muzika Tomáše Zouhara. Vstupné dobrovolné.< br /> „Upozorňujeme účastníky, že akce bude fotografována. Vybrané fotografie budou zveřejněny na webových stránkách Centra sociálních služeb Tišnov, v části Fotogalerie, případně v Tišnovských novinách nebo v novinách Tišnovsko-Kuřimsko.“

Den otevřených dveří v CSS Tišnov

V úterý 9. 10. 2018 od 9 do 16 hodin, proběhne v rámci Týdne sociálních služeb
Den otevřených dveří na CSS spojený s podzimní výstavou. Budete mít možnost si prohlédnout nejen společné prostory v DPS jako je jídelna, tělocvična nebo knihovna, ale lze nahlédnout také k některým obyvatelům přímo do jejich bytu. Zájemci získají informace o domech s pečovatelskou službou a podmínkách bydlení zde, ale dovědí se také o nabídce pečovatelské služby a o dalších činnostech Centra sociálních služeb Tišnov. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Výlet do Pavilonu Anthropos v Brně

Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá výlet do Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea ve čtvrtek 18. října 2018. Odjezd autobusu ve 12:00 hodin od Pohorácké restaurace (další zastávky jsou u pošty a Penny), Cena 220,- zahrnuje jízdné autobusem a vstupné.
Pavilon Anthropos je svým obsahem a rozsahem naprosto unikátním výstavním prostorem ve střední Evropě. Seznámíme se s nejstarší historií lidstva, vznikem a vývojem člověka i s počátky umění a kultury. Dále si prohlédneme svět bizarních pravěkých živočichů a rostlin, jak jej vyobrazil světoznámý ilustrátor Zdeněk Burian. Součástí výstavy jsou ukázky originálů zkamenělin a oživené ilustrace prostřednictvím působivé animace.
Příjemné odpoledne zakončíme občerstvením v restauraci Formanka v Lipůvce. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 20 lidí. Hlaste se u Dagmar Šmídkové (730 193 325). Osobně se můžete přihlásit také v knihovně DPS Králova 1742.

Poslechový pořad Poslechový pořad Poslechový pořad Poslechový pořad

Poslechový pořad z cyklu Písničky ze starých časů

Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pokračují další sezónou cyklu poslechových pořadů Písničky ze starých časů, které připravuje a komentuje pan Ing. Václav Seyfert. Začneme ve středu 10. října - pořadem s názvem "VLÁDNE NÁM TU MOST", další se koná 14. listopadu a bude nazván - "I MUŽI MAJÍ SVÉ PÍSNĚ" a v adventním čase se sejdeme 12. prosince - "KRÁSNÉ VÁNOCE"
Všechny pořady začínají v 15 hodin v knihovně CSS Tišnov.

Termíny plavání ve Wellness Kuřim 2. pololetí 2018

Říjen - 3.10.2018 a 17.10.2018
Listopad - 7.11.2018 a 21.11.2018
Prosinec - 5.12.2018 a 19.12.2018
Odjezd od Podhorácké restaurace vždy v 11:45 hod. Doprava a vstup: 110,- Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede. Kontakty pro bližší informace a přihlašování: Dagmar Šmídková (mob.: 730 193 325) nebo osobně v knihovně Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742

Rozvrh pravidelných aktivit

Rozvrh pravidelných aktivit

Realizace projektu CZ.1.04/3.1.03./A7.00183

Dne 1. 11. 2013 byl v naší příspěvkové organizaci Centru sociálních služeb Tišnov společně s naším partnerem Centrem sociálních služeb Kuřim zahájen projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi" (CZ.1.04/3.1.03./A7.00183), financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Celková částka finanční podpory činí 1 085 694,40 Kč a realizace projektu je plánována do 30. 6. 2015.
Partnerství obou organizací vyplynulo z dlouhodobé spolupráce a také z nízkého počtu zaměstnanců, díky němuž by organizace nenaplnily jednotlivé kurzy samostatně.

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Rekonstrukce všech objektů CSS Tišnov byla dokončena.

Více fotografií naleznete v průběžně aktualizovaných fotoalbech zde:
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt A.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt B.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt C.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt D.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt E.

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, IČO 28334949
Tišnov, Králova 1742, Tišnov 66601
tel. 549 410 301- 4, fax. 549 410 308, e-mail: info@css.tisnov.cz

Hlavním účelem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov je

Příspěvková organizace při naplňování svého účelu může zajišťovat kulturně společenskou a zájmovou činnost tišnovským seniorům a osobám se zdravotním postižením, v zájmu zachování a rozvoje jejich schopností a zapojení do společenského života.

Příspěvková organizace zajišťuje pro tišnovské seniory a osoby se zdravotním postižením silniční motorovou dopravu pro odvoz k lékaři, do nemocnice, na úřady, apod.

Příspěvková organizace může vykazovat i další hospodářskou činnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je oprávněna provozovat pedikúru


Centrum sociálních služeb

Prostřednictvím pečovatelské služby pomáháme seniorům a zdravotně postiženým občanům žít běžným způsobem života v domech s pečovatelskou službou nebo v jejich přirozeném sociálním prostředí u svých rodin. Podporujeme své uživatele v zachovávání vazeb na své přirozené prostředí, své blízké a přátele. Nabízíme ohleduplný, trpělivý, odborný a profesionální přístup všech našich pracovníků.

©2013 - 2018 Centrum sociálních služeb Tišnov