Aktuality

Centrum sociálních služeb Tišnov, p. o. hledá pracovníky/pracovnice pro obsazení pracovních pozic:
PEČOVATEL(KA)
- pro práci v domácnostech klientů v Tišnově
Výhodou je vzdělání v sociálních službách nebo absolvovaný kurz pracovníka v soc. službách. Nástup k 1. 8. 2018 nebo dle dohody. Nabízíme dobré platové podmínky, stravenky, 5 týdnů dovolené.
Podrobnosti ZDE

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovní pozice:
Kulturní pracovník
Jedná se o zástup za MD. nástup možný od 1. 8. 2018 nebo dle dohody.
Podrobnosti ZDE

Upozornění

Upozorňujeme strávníky na zvýšení ceny obědů ze strany dodavatele, pana Vojance.
Od 1.4.2018 bude cena obědového menu 65 Kč

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů, Centrum sociální služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, Tišnov, zastoupené ředitelkou, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Pověřencem správce je Ing. Petr Šústal, MPA, tel.: 704 426 282, email: petr.sustal@seznam.cz

Exkurze do pivovaru Černá Hora

Exkurze do pivovaru Černá Hora

Ve čtvrtek 19. července pořádá Centrum sociálních služeb exkurzi do pivovaru Černá Hora. Odjezd od Podhorácké restaurace ve 12 hod (další zastávky u pošty, Penny). Cena 210 Kč zahrnuje dopravu, vstupné s průvodcem a ochutnávku piva. Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 osob. Předpokládaný návrat je do 18 hod.
Po exkurzi bude následovat degustace piva v Hotelu Sladovna a oběd. Chcete se podívat, jak se v Černé Hoře vaří pivo? Pojeďte s námi na exkurzi do pivovaru. První zmínky o černohorském pivu pocházejí z 16. července 1298. V současnosti patří pivovar Černá Hora do skupiny Pivovary Lobkowicz. Vaří se zde tradiční české pivo, jehož výroba se nijak neurychluje. Pivovar obdržel mnoho ocenění za kvalitu svých výrobků, například v letech 2016 i 2017 bylo pšeničné pivo Velen oceněno jako PIVO České Republiky. V pivovaru Černá Hora se vyrábí také řada nealkoholických nápojů.
Kontakty pro bližší informace: Markéta Fišová ( Prokopová) mob: 730 193 325

Přednáška o vitaminových doplňcích z Vitaru Železné

Zveme Vás ve čtvrtek 26. července od 14:00 hodin v jídelně DPS Králova, na přednášku o vitaminových doplňcích z Vitaru Železné. VITAR je tradiční český výrobce vitamínových, působící na trhu v oblasti doplňků stravy zejména v obchodních řetězcích a drogeriích v Česku a na Slovensku. Vitaminy, minerální látky a další užitečné produkty se dodávají do lékáren a vyváží se také do téměř 40 zemí světa. Vstupné dobrovolné.

Výlet na hrad Pernštejn

Ve čtvrtek 16. srpna pořádá Centrum sociálních služeb výlet na hrad Pernštejn. Odjezd od Podhorácké restaurace ve 12 hod (další zastávky u pošty, Penny). Cena 210 Kč zahrnuje dopravu a vstupné s průvodcem . Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 osob. Předpokládaný návrat je do 18 hod.
Po prohlídce bude následovat pozdější oběd v Hradní restauraci starého pana Viléma, který se nachází na prvním nádvoří hradu.
Hrad Perštejn založili páni z Medlova (Pernštejnové) mezi lety 1270 a 1285. Tento mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století.
Prohlídka není bezbariérová! Kontakty pro bližší informace: Markéta Fišová (Prokopová) mob: 730 193 325

Letní procházka do galerie Patriot v Tišnově

V pátek 24. srpna pořádá Centrum sociálních služeb letní procházku do galerie Patriot. Sraz účastníků je ve 14:30hod u DPS Tišnov. Vstupné si hradí každý na místě sám.
Expozice je rozložena do dvou pater. V prvním podlaží návštěvník může obdivovat špičkové evropské minerály, estetické světové vzorky, ukázky zlata a dalších drahých kovů, drahokamové odrůdy berylu, granátu, turmalínu a různé barevné variace křemene. Druhé podlaží je věnováno mineralogii České a Slovenské republiky se zastoupením nejlepších vzorků z těchto národních lokalit. Od letošního roku je sbírka nově rozšířená.
Na zpáteční cestě se stavíme do Podhorácké restaurace na občerstvení.Kontakty pro bližší informace: Markéta Fišová (Prokopová) mob: 730 193 325

Hodová taneční zábava

Srdečně Vás zveme na hodovou taneční zábavu, která se bude konat v úterý 25. září 2018 ve 14:00 hodin v jídelně DPS Králova. K poslechu i tanci zahrají manželé Maškovi.

Den otevřených dveří v CSS Tišnov

V úterý 9. 10. 2018 od 9 do 16 hodin, proběhne v rámci Týdne sociálních služeb
Den otevřených dveří na CSS spojený s podzimní výstavou. Budete mít možnost si prohlédnout nejen společné prostory v DPS jako je jídelna, tělocvična nebo knihovna, ale lze nahlédnout také k některým obyvatelům přímo do jejich bytu. Zájemci získají informace o domech s pečovatelskou službou a podmínkách bydlení zde, ale dovědí se také o nabídce pečovatelské služby a o dalších činnostech Centra sociálních služeb Tišnov. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Termíny plavání ve Wellness Kuřim 1. pololetí 2018

Květen - 16.5.2018
Odjezd od Podhorácké restaurace vždy v 11,45 hod. Doprava a vstup: 110,- Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede. Kontakty pro bližší informace a přihlašování: Markéta Prokopová (mob.: 730 193 325) nebo osobně v knihovně Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742

Rozvrh pravidelných aktivit

Rozvrh pravidelných aktivit

Realizace projektu CZ.1.04/3.1.03./A7.00183

Dne 1. 11. 2013 byl v naší příspěvkové organizaci Centru sociálních služeb Tišnov společně s naším partnerem Centrem sociálních služeb Kuřim zahájen projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi" (CZ.1.04/3.1.03./A7.00183), financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Celková částka finanční podpory činí 1 085 694,40 Kč a realizace projektu je plánována do 30. 6. 2015.
Partnerství obou organizací vyplynulo z dlouhodobé spolupráce a také z nízkého počtu zaměstnanců, díky němuž by organizace nenaplnily jednotlivé kurzy samostatně.

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Rekonstrukce všech objektů CSS Tišnov byla dokončena.

Více fotografií naleznete v průběžně aktualizovaných fotoalbech zde:
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt A.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt B.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt C.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt D.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt E.

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, IČO 28334949
Tišnov, Králova 1742, Tišnov 66601
tel. 549 410 301- 4, fax. 549 410 308, e-mail: info@css.tisnov.cz

Hlavním účelem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov je

Příspěvková organizace při naplňování svého účelu může zajišťovat kulturně společenskou a zájmovou činnost tišnovským seniorům a osobám se zdravotním postižením, v zájmu zachování a rozvoje jejich schopností a zapojení do společenského života.

Příspěvková organizace zajišťuje pro tišnovské seniory a osoby se zdravotním postižením silniční motorovou dopravu pro odvoz k lékaři, do nemocnice, na úřady, apod.

Příspěvková organizace může vykazovat i další hospodářskou činnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je oprávněna provozovat pedikúru


Centrum sociálních služeb

Prostřednictvím pečovatelské služby pomáháme seniorům a zdravotně postiženým občanům žít běžným způsobem života v domech s pečovatelskou službou nebo v jejich přirozeném sociálním prostředí u svých rodin. Podporujeme své uživatele v zachovávání vazeb na své přirozené prostředí, své blízké a přátele. Nabízíme ohleduplný, trpělivý, odborný a profesionální přístup všech našich pracovníků.

©2013 - 2018 Centrum sociálních služeb Tišnov