AktualityCentrum sociálních služeb Tišnov hledá 3 pracovníky/pracovnice pro obsazení pracovní pozice: PEČOVATEL(KA) - pro práci v domácnostech klientů v Tišnově, zejména v odpoledních a večerních hodinách. Více informací ZDE.

Nová kulturní pracovnice

K 1. 11. 2018 nastoupila na pozici kulturní pracovnice Petra Tomšíková. Pokud se budete hlásit na zájezd, účastnit se našich akcí nebo pravidelných aktivit, budete se nyní obracet na ni. Telefonní číslo 730 193 325 zůstává.

Akce CSS

Všechny pravidelné aktivity budou probíhat od listopadu tak, jste byli zvyklí.
Cvičení: pondělí, středa, pátek 8 – 9 hodin.
Tvořivé dílny: od 7. září - každý pátek v době od 13 do 15 hodin
Procvičování paměti: od 11. září – každé úterý 8,30 – 9,30
Všechny činnosti jsou určeny pro seniory z Tišnova (nejen z DPS)

Poslechový pořad Poslechový pořad

Poslechový pořad z cyklu Písničky ze starých časů

Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pokračují další sezónou cyklu poslechových pořadů Písničky ze starých časů, které připravuje a komentuje pan Ing. Václav Seyfert. V adventním čase se sejdeme 12. prosince a budeme si přát „Krásné vánoce“ spolu s Ivanem Mládkem, Jankem Ledeckým, Marií Rottrovou nebo Rudolfem Cortésem
Všechny pořady začínají v 15 hodin v knihovně CSS Tišnov.

Adventní tvořivá dílna

Adventní tvořivá dílna v CSS Tišnov

V pátek 23. listopadu se bude konat adventní tvořivá dílna s aranžérkou Danou Sedmíkovou, v jídelně DPS Králova od 13.00 hodin. Přijďte si s námi vyrobit a nazdobit adventní věnce, vánoční aranže a vánoční dekorace. K dispozici budete mít chvojí, ozdoby, přírodní materiály, tavnou pistoli k přichycení ozdob aj. S sebou si přineste věnec případně kruh, vázací drát, ozdoby a svíčky, dle vlastní fantazie.

Vánoční výstava

Vánoční výstava

Srdečně Vás zveme na vánoční výstavu ručních prací seniorů, která se koná v úterý 27. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin v prostorách DPS Králova. K vidění a případně i zakoupení budou vánoční dekorace, šité hračky, korálkované ozdoby a šperky, háčkované výrobky, keramika a řada dalších výrobků.

Rusko v roce 2018

Rusko v roce 2018 – beseda s Ladislavem Větvičkou

Jaké je Rusko současnosti? Jak žijí obyčejní Rusové? Přijďte se sami zeptat ostravského cestovatele, spisovatele a blogera Ladislava Větvičky, který již počtvrté zavítá do Tišnova, tentokrát povyprávět o svých zážitcích z třítýdenní cesty Povolžím od Gruzie přes Krasnodar, Caricyn (Stalingrad, Volgograd), Saratov až do Tatarstánu. Překvapilo jej něco na této dvoutisícikilometrové cestě? Beseda se koná ve středu 28. listopadu od 14.30 hodin v knihovně DPS Králova. Vstupné dobrovolné

Zdobení perníčků s Alenou Smejkalovou

Zdobení perníčků s Alenou Smejkalovou

V pátek 30. listopadu od 13.00 hodin v jídelně DPS Králova si můžete přijít nazdobit perníčky, naučit se nové motivy, předat si rady a tipy na zdobení. Perníčky a polevu budete mít k dispozici nebo si přineste vlastní.

Mikulášská zábava

Zveme Vás do Centra sociálních služeb na Mikulášskou taneční zábavu, která se bude konat ve čtvrtek 6. prosince od 14:00 hodin v jídelně DPS Králova. K tanci i poslechu Vám zahraje MALÁ KAPELA. Možná nás navštíví Mikuláš. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás.

Vánoční vystoupení Jiřího Helána

Zveme Vás v úterý 11. prosince od 15:00 hodin na tradiční předvánoční vystoupení Jiřího Helána a Rosti Komosného. Přijďte se vánočně naladit při lidových písničkách a koledách. Vystoupení se koná v jídelně DPS Králova, vstupné dobrovolné.

Vystoupení dětí z MŠ a tanečního kroužku INSPIRA

Ve čtvrtek 13. prosince od 13:30 hodin vystoupí v jídelně DPS Králova Tišnov děti z Mateřské školy Na Paloučku a děti z tanečního kroužku INSPIRA. Můžete se těšit na program plný milých písniček a básniček s vánoční tématikou, a na taneční vystoupení starších dětí základních škol, které Vás určitě příjemně naladí.
Vstupné dobrovolné

Termíny plavání ve Wellness Kuřim 2. pololetí 2018

Listopad - 21.11.2018
Prosinec - 5.12.2018 a 19.12.2018
Odjezd od Podhorácké restaurace vždy v 11:45 hod. Doprava a vstup: 110,- Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede. Kontakty pro bližší informace a přihlašování: Petra Tomšíková (mob.: 730 193 325) nebo osobně v knihovně Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742

-->

Rozvrh pravidelných aktivit

Rozvrh pravidelných aktivit

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů, Centrum sociální služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, Tišnov, zastoupené ředitelkou, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Pověřencem správce je Ing. Petr Šústal, MPA, tel.: 704 426 282, email: petr.sustal@seznam.cz

Realizace projektu CZ.1.04/3.1.03./A7.00183

Dne 1. 11. 2013 byl v naší příspěvkové organizaci Centru sociálních služeb Tišnov společně s naším partnerem Centrem sociálních služeb Kuřim zahájen projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi" (CZ.1.04/3.1.03./A7.00183), financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Celková částka finanční podpory činí 1 085 694,40 Kč a realizace projektu je plánována do 30. 6. 2015.
Partnerství obou organizací vyplynulo z dlouhodobé spolupráce a také z nízkého počtu zaměstnanců, díky němuž by organizace nenaplnily jednotlivé kurzy samostatně.

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Rekonstrukce všech objektů CSS Tišnov byla dokončena.

Více fotografií naleznete v průběžně aktualizovaných fotoalbech zde:
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt A.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt B.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt C.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt D.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt E.

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, IČO 28334949
Tišnov, Králova 1742, Tišnov 66601
tel. 549 410 301- 4, fax. 549 410 308, e-mail: info@css.tisnov.cz

Hlavním účelem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov je

Příspěvková organizace při naplňování svého účelu může zajišťovat kulturně společenskou a zájmovou činnost tišnovským seniorům a osobám se zdravotním postižením, v zájmu zachování a rozvoje jejich schopností a zapojení do společenského života.

Příspěvková organizace zajišťuje pro tišnovské seniory a osoby se zdravotním postižením silniční motorovou dopravu pro odvoz k lékaři, do nemocnice, na úřady, apod.

Příspěvková organizace může vykazovat i další hospodářskou činnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je oprávněna provozovat pedikúru


Centrum sociálních služeb

Prostřednictvím pečovatelské služby pomáháme seniorům a zdravotně postiženým občanům žít běžným způsobem života v domech s pečovatelskou službou nebo v jejich přirozeném sociálním prostředí u svých rodin. Podporujeme své uživatele v zachovávání vazeb na své přirozené prostředí, své blízké a přátele. Nabízíme ohleduplný, trpělivý, odborný a profesionální přístup všech našich pracovníků.

©2013 - 2018 Centrum sociálních služeb Tišnov