Vzhledem k tomu, že prostory DPS jsou bezbariérové, našich akcí v domě s pečovatelskou službou se mohou účastnit i lidé méně pohybliví nebo na vozíčku.

TANEČNÍ ZÁBAVY

Konají se obvykle ve čtvrtek, od 15 hodin v jídelně DPS Králova. K tanci a poslechu hraje buď Kvasarka pana Jelínka ze Sentic nebo pan Kozelek.

VYSTOUPENÍ K SVÁTKU MATEK

Ke komornímu vystoupení zveme F. Kratochvíla a V. Bakalovou nebo jiné umělce.

DNY SENIORŮ

Akce ve spolupráci s Městskou knihovnou, případně dalšími organizacemi, které mají zájem se přidat. Kulturní vystoupení některého populárního umělce + další akce.

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA CSS

Proběhne v průběhu týdne sociálních služeb - je možné si prohlédnout nejen společné prostory v DPS jako je jídelna, tělocvična nebo knihovna, ale lze nahlédnout také k některým obyvatelům přímo do jejich bytu. Zájem získají informace o domech s pečovatelskou službou a podmínkách bydlení zde, o pečovatelské službě a další činnosti Centra sociálních služeb Tišnov.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

Jiří Helán vystoupí v posledním předvánočním týdnu.

PRODEJNÍ VÝSTAVY PRACÍ SENIORŮ

Na těchto výstavách je možné si prohlédnout a zakoupit krásné věci vyrobené našimi seniorkami a seniory. Jsou to háčkované nebo drhané dekorace, obrazy, bižuterie, vánoční ozdoby a mnoho dalších výrobků. Vystavuje zde a prodává obvykle i paní Bártová, která ze svoje vyšívaná přáníčka získala ocenění na výstavě Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem v roce 2009.Prodejní výstavy se tradičně konají před velikonočními a před vánočními svátky.

VYSTOUPENÍ DĚTÍ

Velmi často a rády u nás vystupují děti z různých škol nebo zájmových kroužků. Ať jsou to děti z tišnovských škol, z dětského domova, tišnovský taneční soubor, děti z Lelekovic, z Drásova nebo z Čebína , vždy seniory potěší - svou hrou na hudební nástroje, zpěvem, přednesem, tancem nebo krátkým divadelním představením.

ZÁJEZDY

Krátké odpolední výlety, vhodné i pro méně pohyblivé seniory – jeli jsme už do Moravského Krumlova, do Třebíče, do zahradnictví v Šebrově , do Olešnice.... Snažíme se volit cíle výletů podle zájmu a návrhů samotných seniorů.
Celodenní zájezdy – na plavání do Maďarska, na Floru Olomouc, na výstaviště Lysá nad Labem. Přihlašování na tyto zájezdy probíhá vždy v určený den, nelze se přihlašovat telefonicky.

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

Jaké besedy a přednášky se v DPS konaly v poslední době?

KONDIČNÍ CVIČENÍ

Pro kondiční cvičení využíváme naši kondiční tělocvičnu, vybavenou rotopedem, žebřinami, kamínky na masáž chodidel a dalšími cvičebními pomůckami. Při cvičení využíváme např. overbally, gymbally, masážní ježky, molitanové míčky. Procvičujeme celé tělo: krční, hrudní a bederní páteř, motoriku rukou, postřeh, rovnováhu.

V případě vyššího zájmu vytvoříme další skupiny v jiném čase.

©2013 - 2018 Centrum sociálních služeb Tišnov