Pečovatelská služba

POSLÁNÍ

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, umožnit jim žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli.

CÍL

Cílem naší služby je:

PRINCIPY

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

PEČOVATELSKOU SLUŽBU NEPOSKYTUJEME

©2013 - 2019 Centrum sociálních služeb Tišnov