Kompletní rozsah

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kompletní rozsah námi poskytované pečovatelské služby je tento:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při prostorové orientaci,samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty + pedikúra
  • pomoc při použití WC
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • dovoz a donáška jídla
  • pomoc při přípravě jídla a pití
  • příprava a podání jídla a pití
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • běžný úklid a údržba domácnosti
  • údržba domácích spotřebičů
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. sezónního úklidu, úklidu po malování
  • donáška vody
  • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
  • běžné nákupy a pochůzky
  • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
  • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení dětí do školy,školského zařízení,k lékaři a doprovázení zpět
  • doprovázení dospělých do školy,školského zařízení ,zaměstnání,k lékaři,na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

©2013 - 2019 Centrum sociálních služeb Tišnov