Sazebník poskytovaných služeb

Úkon sazba za
hodinu
(Kč)
úkon
(Kč)
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití100,-
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek100,-
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru100,-
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík100,-
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny100,-
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty100,-
3. pomoc při použití WC100,-
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy65,-/porce
2. dovoz nebo donáška jídla
2.1. donáška oběda v DPS Králova 17428,-
2.2. dovážka oběda v Tišnově (včetně Jamné, Hajánky, Hájek, Pejškov)15,-
2.3. dovážka oběda mimo Tišnov (Předklášteří, Hradčany)20,-
3. pomoc při přípravě jídla a pití100,-
4. příprava a podání jídla a pití100,-
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti100,-
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti100,-
4. donáška vody100,-
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení100,-
6. běžné nákupy a pochůzky100,-
7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti115,-
8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy60,-/1kg prádla
9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy60,-/1kg prádla
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, na nákupy, na poštu100,-
Fakultativní úkony - POSKYTUJEME POUZE KLIENTŮM, KTEŘÍ MAJÍ ZÁKLADNÍ ÚKONY PS
Dohled nad užíváním léků5,-
Dohled nad dospělým občanem100,-
Zapůjčení jídlonosičů10,-

Další služby CSS budou poskytovány mimo pečovatelskou službu a nevztahuje se na ně smlouva o poskytování PS. Jedná se o:

Služba Cena od 1.1.2016
Pedikúra220 Kč za jednu pedikúru
Odvoz autem k lékaři apod.50 Kč cesta Králova–náměstí a zpět
Praní prádla v DPS36 Kč/ložní souprava
(podle ceny firmy Coramexport)
Čtvrtletní úklid v DPS 100 Kč za hodinu

©2013 - 2019 Centrum sociálních služeb Tišnov