Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců

Výzva k podání nabídek

Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců II

Výzva k podání nabídek

Ukončení projektu

Ukončení projektu (PDF)

Realizace projektu CZ.1.04/3.1.03./A7.00183

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Dne 1. 11. 2013 byl v naší příspěvkové organizaci Centru sociálních služeb Tišnov společně s naším partnerem Centrem sociálních služeb Kuřim zahájen projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi" (CZ.1.04/3.1.03./A7.00183), financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Celková částka finanční podpory činí 1 085 694,40 Kč a realizace projektu je plánována do 30. 6. 2015.
Partnerství obou organizací vyplynulo z dlouhodobé spolupráce a také z nízkého počtu zaměstnanců, díky němuž by organizace nenaplnily jednotlivé kurzy samostatně.

Cíle projektu

Projekt má za cíl přispět k úspěšnému sociálnímu začleňování klientů (seniorů a osob se zdravotním postižením) do společnosti a k zachování jejich sociálních vazeb na přirozené prostředí, rodinu a přátele prostřednictvím rozvoje profesních kompetencí pracovníků Centra sociálních služeb Tišnov a Centra sociálních služeb Kuřim.

Cílové skupiny

Do aktivit projektu bude zapojeno 24 zaměstnanců. Proškoleny budou 2 sociální pracovnice a 22 pracovnic v sociálních službách.
Posláním našich příspěvkových organizací je poskytování sociální a zdravotní služby, umožnit seniorům kontakt se společenským prostředím prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit a poskytovat sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení jejich osobních a sociálních schopností a dovedností, se zachováním přirozené sociální vazby a možnosti žít důstojný život se svými blízkými a být součástí místního společenství.

©2013 - 2019 Centrum sociálních služeb Tišnov