Mám zájem o poskytování pečovatelské služby
Žádost o poskytnutí pečovatelské služby
Mám zájem o ubytování v Domě s pečovatelskou službou
Žádost o nájem bytu v DPS
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění do DPS v Tišnově
Pravidla pro nájmy bytů
Vnitřní pravidla CSS Tišnov
Etický kodex pracovníků CSS
Pravidla pro podávání stížností
Mám zájem o prostudování legislativy v oblasti sociálních služeb
Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách
Novela zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Stručný průvodce zákonem o sociálních službách

©2013 - 2019 Centrum sociálních služeb Tišnov